GDPRGDPR – OPĆA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA

PRAVA INTERESNIH STRANA

Korisnicima usluga implantacijskog centra Martinko d.o.o (u daljnjem tekstu: “interesne strane”) prezentiraju se i objašnjavaju njihova prava koja se odnose na zaštitu njihovih osobnih podataka koje obrađuje Martinko d.o.o. (u daljnjem tekstu: kontrolor podataka) u svrhu pružanja registriranih usluga.

UVOD

Interesna strana pruža osobne podatke za ispunjavanje ugovorne obveze od strane voditelja obrade podataka ili pružanje registriranih usluga zainteresiranoj strani. Ako subjekt podataka ne pruži tražene, cjelovite i ispravne osobne podatke, voditelj obrade podataka ne može ispuniti svoje ugovorne obveze.

Upravitelj podataka omogućit će javnim tijelima pristup osobnim podacima subjekata podataka samo u svrhu i količinu potrebnu za ispunjavanje zakonskih obveza koje su ta tijela nametnula.

Interesna strana ima pravo u bilo kojem trenutku povući suglasnost na temelju koje se obrađuju njezini osobni podaci. Povlačenje privole neće dovesti u pitanje zakonitost obrade koja se temeljila na toj privoli prije nego što je povučena.

Interesna stranka ima pravo ne podlijegati odluci ili pobijati odluku koja se temelji isključivo na automatskoj obradi, uključujući stvaranje profila, koji proizvodi pravne učinke koji na nju utječu ili koji na nju značajno utječu.

KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci koje obrađuje voditelj podataka koji se odnose na zdravstveno stanje interesnih strana spadaju u posebnu kategoriju osobnih podataka i posljedično uživaju višu razinu zaštite.

PRAVO PRISTUPA

Interesna strana ima pravo dobiti potvrdu od voditelja obrade podataka o obradi njegovih osobnih podataka i, ako se takvi osobni podaci obrađuju, zainteresirana strana ima pravo pristupa svojim osobnim podacima i informacijama o svojim pravima.

OBAVIJEST U SLUČAJU KRŠENJA OSOBNIH PODATAKA

U slučaju da kršenje osobnih podataka može uključivati ​​visoku razinu rizika za prava i slobode pojedinaca, voditelj podataka na jasan i jednostavan način obavijestit će nositelja podataka o kršenju osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja. Obavijest o kršenju mora sadržavati najmanje:

ime i detalje za kontakt službenika za zaštitu podataka ili druge kontakt točke od koje se mogu dobiti daljnje informacije;

opis vjerojatnih posljedica kršenja osobnih podataka;

opis mjera koje je voditelj podataka poduzeo ili predložio za rješavanje problema kršenja osobnih podataka, uključujući, prema potrebi, mjere za ublažavanje negativnih posljedica.

ZAHTJEV

Na zahtjev interesne strane, voditelj obrade podataka dostavit će sve podatke koji se odnose na gore navedena prava koja se odnose na zaštitu osobnih podataka zainteresirane strane u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva. U slučaju velikog broja podnesenih zahtjeva i / ili njihove složenosti, voditelj obrade može produžiti rok za odgovor na zahtjev nositelja podataka za još dva mjeseca tako što će odmah obavijestiti nositelja podataka i navesti razloge za odgodu.

U slučaju nepoštivanja zahtjeva interesne strane, voditelj podataka će odmah, najkasnije u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva, obavijestiti zainteresiranu osobu o razlozima zbog kojih nije odgovorio na svoj zahtjev i mogućnost podnošenja žalbe nadzornom tijelu (AZOP – jamac za zaštitu osobnih podataka).

Kako bi odgovorio na zahtjev subjekta podataka, kontrolor podataka ovlašten je zahtijevati dodatne informacije potrebne za potvrdu identiteta ispitanika.

U svrhu ostvarivanja svojih prava, zainteresirane se osobe mogu obratiti osobi odgovornoj za zaštitu osobnih podataka:

IMPLANT CENTRE MARTINKO d.o.o. Zagrebačka cesta 126 10 000 Zagreb OIB: 01318586407  

Službenika za zaštitu podataka možete dobiti na: dpo@visioncompliance.eu

Zainteresirane strane također se mogu obratiti službeniku za zaštitu podataka s pitanjima i zahtjevima koji se odnose na zaštitu njihovih osobnih podataka koji se obrađuju e-poštom, telefonom ili tradicionalnom poštom.