Pravila zaštite privatnosti

Društvo IMPLANT CENTRE MARTINKO d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu na adresi Zagrebačka cesta 126, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS) 081112341, OIB: 01318586407 (dalje u tekstu: „IMPLANT CENTRE MARTINKO) kao pružatelj usluga web stranice https://implant-centre-martinko.eu/hr/stomatoloska-klinika/ zauzima se za zaštitu privatnosti osobnih podataka.

IMPLANT CENTRE MARTINKO posvećen je zaštiti i poštivanju Vaše privatnosti. Pročitajte ova Pravila privatnosti pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako IMPLANT CENTRE MARTINKO prikuplja Vaše osobne podatke te kako će se oni koristiti. U pogledu osobnih podataka, IMPLANT CENTRE MARTINKO je “voditelj obrade”, odnosno onaj koji određuje potrebe za koje i sredstva kojima se osobni podaci obrađuju.

Ova Pravila privatnosti objašnjavaju kako IMPLANT CENTRE MARTINKO prikuplja, koristi i upravlja Vašim osobnim podacima koji se nalaze na web stranici i koji su IMPLANT CENTRE MARTINKO dostupni korištenjem web stranice https://implant-centre-martinko.eu/hr/stomatoloska-klinika/.

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: „Opća uredba o zaštiti podataka“), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: „Zakon“) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, IMPLANT CENTRE MARTINKO je kao voditelj obrade osobnih podataka korisnika svojih usluga, izradio je ova Pravila privatnosti.

Pravila privatnosti temelje se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka:

 • načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse;
 • načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka;
 • načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka;
 • načelu ograničene pohrane;
 • načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka;
 • načelu odgovornosti;
 • načelu povjerenja i poštene obrade;
 • načelu oportunosti (svrhe obrade); i
 • načelu obrade u neimenovanom (anonimiziranom) obliku.

Ova Pravila privatnosti primjenjuje su na sve usluge koje nudi IMPLANT CENTRE MARTINKO, pri čemu je cilj Pravila privatnosti na jasan i transparentan način upoznati Vas kao korisnika s postupcima obrade Vaših osobnih podataka i Vašim pravima. Prije svega, Vi kao korisnik možete se u svakom trenutku obratiti IMPLANT CENTRE MARTINKO sa zahtjevom za izmjenom ili dopunom i/ili ažuriranjem podataka koji se na Vas odnose, kao i sa zahtjevom za očitovanje o tome u koje svrhe želite ili ne želite da se Vaši podaci obrađuju.

Ako želite kontaktirati IMPLANT CENTRE MARTINKO u vezi ovih Pravila privatnosti ili u vezi Vaših osobnih podataka, molimo Vas da koristite sljedeće kontakt podatke:

IMPLANT CENTRE MARTINKO d.o.o.

Zagrebačka cesta 126

10 000 Zagreb

OIB: 01318586407

Službenika za zaštitu podataka možete dobiti na: dpo@visioncompliance.eu

Kako i kada IMPLANT CENTRE MARTINKO prikuplja Vaše osobne podatke?

IMPLANT CENTRE MARTINKO prikuplja Vaše osobne podatke kada je to potrebno za ostvarivanje Vaših potreba kao korisnika usluge ili za potrebe poslovanja IMPLANT CENTRE MARTINKO:

 1. u trenutku kada pristupite web stranici https://implant-centre-martinko.eu/hr/stomatoloska-klinika/, IMPLANT CENTRE MARTINKO će prikupit Vašu IP adresu koja se, također, smatra osobnim podatkom;
 2. situacije u kojima IMPLANT CENTRE MARTINKO prikuplja druge vrste podataka kao što su (i) datum i vrijeme pristupa na web stranicu, (ii) informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o (iii) operativnom sustavu Vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama. IMPLANT CENTRE MARTINKO može prikupljati informacije o klikovima i Vašem pristupu web stranici https://implant-centre-martinko.eu/hr/stomatoloska-klinika/;
 3. prilikom vaše narudžbe na web stranici, IMPLANT CENTRE MARTINKO će zatražiti pružanje određenih informacija (osobnih podataka) kao što su ime i prezime, e-mail adresa i broj telefona;
 4. prilikom narudžbe na web stranici https://implant-centre-martinko.eu/hr/stomatoloska-klinika/ od Vas kao korisnika usluga odnosno primatelja newslettera ili drugih obavijesti o posebnim beneficijama za pacijente, popustima, akcijama te novostima unutar IMPLANT CENTRE MARTINKO. Kao voditelj obrade, IMPLANT CENTRE MARTINKO će od Vas kao naručitelja zatražiti unos informacija o korisniku usluga (osobnih podataka) kao što su e-mail adresa, ime i prezime te broj telefona. Pravna osnova za obradu tih podataka je privola. Dakle, kada se prijavljujete za primanje obavijesti o posebnim beneficijama za pacijente, popustima, akcijama i novostima unutar IMPLANT CENTRE MARTINKO, unosom svojih podataka na web stranici https://implant-centre-martinko.eu/hr/stomatoloska-klinika/ dajete privolu za obradu unesenih osobnih podataka. Privolu možete povući u svakom trenutku obaviješću na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podatakadpo@visioncompliance.eu ,
 5. kada kontaktirate službu za korisnike IMPLANT CENTRE MARTINKO i zatražite pomoć ili postavite neko pitanje kako bi IMPLANT CENTRE MARTINKO ostvario neko od Vaših prava zajamčenih važećim propisima;
 6. kada se IMPLANT CENTRE MARTINKO obratite putem društvenih mreža, IMPLANT CENTRE MARTINKO prikuplja podatke koje ste ostavili dostupnima prilikom postavljanja upita ili zahtjeva;
 7. kada postavite bilo kakav upit vezan uz ponudu usluge, IMPLANT CENTRE MARTINKO će obradit Vaše kontakte i/ili druge podatke koje dostavljate prilikom slanja upita;
 8. u trenutku izvršenja tražene profesionalne usluge, što uključuje i upravljanje podacima, slanje komunikacija u vezi s izvršenjem tražene usluge i eventualno upravljanje postupcima naknade za profesionalne usluge, IMPLANT CENTRE MARTINKO obrađuje Vaše zdravstvene podatke
 9. kada postoji obveza komunikacije podataka iz razloga javnog interesa u sektoru javnog zdravstva, IMPLANT CENTRE MARTINKO može obrađivati i dijeliti Vaše osobne podatke uključujući i zdravstvene podatk

Gore navedene određene kategorije Vaših osobnih podataka IMPLANT CENTRE MARTINKO prikuplja ili na temelju privole koja Vam je prikazana prilikom dolaska na web stranicu https://implant-centre-martinko.eu/hr/stomatoloska-klinika/ putem skočnog prozora, ili na temelju legitimnog interesa (primjerice u slučajevima kada se radi o kolačićima koji su nužni za funkcioniranje web stranice https://implant-centre-martinko.eu/hr/stomatoloska-klinika/ ili kada Vam već kao svom korisniku IMPLANT CENTRE MARTINKO šalje neke zanimljive obavijesti) ili kako bi IMPLANT CENTRE MARTINKO izvršio svoje obveze koje proizlaze iz važećih propisa Republike Hrvatske.

U trenutku izvršenja tražene profesionalne usluge, IMPLANT CENTRE MARTINKO obrađuje Vaše zdravstvene podatke na temelju članka 9. stavka 2. točke (h): obrada je nužna u svrhu preventivne medicine ili medicine rada radi procjene radne sposobnosti zaposlenika, medicinske dijagnoze, pružanja zdravstvene ili socijalne skrbi ili tretmana ili upravljanja zdravstvenim ili socijalnim sustavima i uslugama na temelju prava Unije ili prava države članice ili u skladu s ugovorom sa zdravstvenim radnikom.

Kada postoji obveza komunikacije podataka iz razloga javnog interesa u sektoru javnog zdravstva, IMPLANT CENTRE MARTINKO Vaše osobne podatke, uključujući i zdravstvene podatke, obrađuje na temelju članka 9. stavka 2. točke (i): obrada je nužna iz razloga javnog interesa u području javnog zdravlja.

Ako se obrada temelji na Vašoj privoli imate pravo u bilo kojem trenutku tu privolu povući. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na e-mail: dop@visioncompliance.eu ili na adresu Ulice Republike Austrije 23, 10 000 Zagreb. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Obratite pažnju na obvezan obim podataka koji IMPLANT CENTRE MARTINKO traži od Vas jer u slučaju da korisnik ne pružite tražene informacije koje su određene kao obvezne da bi se izvršili za njih tražena ili očekivana aktivnost, takvom korisniku nažalost neće biti dopušteno uključivanje u istu, jer će bez traženih podataka aktivnost biti tehnički neprovediva.

IMPLANT CENTRE MARTINKO ne prikuplja podatke o djeci. Ako se IMPLANT CENTRE MARTINKO uvjeri kako su takvi podaci preneseni bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 16 godina, IMPLANT CENTRE MARTINKO  će ih uklonit bez odgađanja. Maloljetnici mlađi od 16 godina ne smiju koristiti web stranicu https://implant-centre-martinko.eu/hr/stomatoloska-klinika/ u svrhu naručivanja.

Koje podatke i u koju svrhu IMPLANT CENTRE MARTINKO prikuplja direktno od Vas?

Tipične kategorije podataka koje IMPLANT CENTRE MARTINKO prikuplja od korisnika su sljedeće: ime, prezime, e-mail adresa, broj telefona i druge informacije koje Vi pružite pri ispunjavanju obrasca na web stranici https://implant-centre-martinko.eu/hr/stomatoloska-klinika/ ili kada komunicirate s IMPLANT CENTRE MARTINKO putem telefona ili e-pošte.

Vaše osobne podatke IMPLANT CENTRE MARTINKO  prikuplja radi:

 • izvršenja usluge, ispunjenja ugovora ili drugog načina osiguranja pružanja tražene usluge;
 • korištenja svih usluga na web stranici https://implant-centre-martinko.eu/hr/stomatoloska-klinika/;
 • što učinkovitijeg odgovora na Vaš upit i obradu Vaših zahtjeva;
 • statističke obrade podataka;
 • slanja materijala, ponuda i kontaktiranja;
 • poboljšanja kvalitete sadržaja, funkcionalnosti i usluga.
 • moguće komunikacije podataka iz razloga javnog interesa u sektoru javnog zdravstva.

Kakva prava na privatnost imate?

Imajte na umu da u bilo kojem trenutku imate pravo od IMPLANT CENTRE MARTINKO  zatražiti sljedeće:

   
· da Vam IMPLANT CENTRE MARTINKO omogući pristup Vašim osobnim podacima; IMPLANT CENTRE MARTINKO možete pitati koje Vaše osobne podatke koristi, a možete i tražiti pristup tim osobnim podacima. Imate pravo znati svrhu obrade, koje kategorije Vaših osobnih podataka se čuvaju, tijela ili kategorije tijela s kojima se Vaši osobni podaci dijele, razdoblje zadržavanja Vaših osobnih podataka, kao i izvor podataka u slučaju kada se podaci neizravno prikupljaju.

Možete kontaktirati IMPLANT CENTRE MARTINKO ukoliko želite kopiju nekih ili svih osobnih podataka koje on čuva o Vama.

 

· zatražiti ispravak pogrešnih podataka;

IMPLANT CENTRE MARTINKO želi da su Vaše osobne informacije točne i ažurne. Možete tražiti IMPLANT CENTRE MARTINKO da se isprave ili uklone informacije koje mislite da su netočne ili zastarjele.
· zatražiti brisanje osobnih podataka; Možete tražiti od  IMPLANT CENTRE MARTINKO da zaustavi obradu ili čak brisanje Vaših osobnih podataka. Ukoliko su Vaši osobni podaci potrebni IMPLANT CENTRE MARTINKO za obavljanje neke ugovorne obveze prema Vama, IMPLANT CENTRE MARTINKO bi mogao prestati biti sposoban za izvođenje takvih ugovornih obveza. Također, ukoliko su Vaši osobni podaci potrebni kako bi mogli ostvariti određene zakonske obveze (npr. porezne obveze), Vaš zahtjev se možda neće moći ostvariti.
 

· Ograničavanje pristupa Vašim podacima (IMPLANT CENTRE MARTINKO i/ili trećim osobama) u određenim procesima ili u potpunosti;

Ukoliko želite pobijati točnost podataka, ili IMPLANT CENTRE MARTINKO više ne treba Vaše osobne podatke za svrhu obrade, ali su oni Vama potrebni za uspostavljanje, izvršenje ili obradu pravnih zahtjeva ili ste se protivili obradi po osnovi koju IMPLANT CENTRE MARTINKO smatra legitimnom, imate pravo tražiti ograničavanje obrade osobnih podataka.
 

· podnijeti prigovor na način kako IMPLANT CENTRE MARTINKO koristi Vaše podatke;

Sjetite se da imate pravo na prigovor obradi osobnih podataka koja se temelji na pravnoj osnovi koju IMPLANT CENTRE MARTINKO smatra legitimnom.
 

· zahtijevati prijenos podataka drugom vršitelju obrade (prenosivost prava);

Ukoliko se obrada temelji na Vašem pristanku ili se vrši automatskim sredstvima, imate pravo tražiti od IMPLANT CENTRE MARTINKO prijenos podataka drugom vršitelju obrade.

Kako biste ostvarili bilo koje od gore navedenih prava molimo koristite kontakt podatke navedene na početku Pravila privatnosti.

Ukoliko smatrate da se Vaša prava ne poštuju imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Gdje se čuvaju Vaši osobni podaci?

Osobne podatke koje IMPLANT CENTRE MARTINKO prikupi o Vama čuvaju se u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca. Web stranica je izrađena u skladu s PCI standardima, a prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni [SSL certifikatom koji enkriptira podatke] i tako osigurava da se komunikacija između računala kupca odnosno korisnika i IMPLANT CENTRE MARTINKO odvija sigurnim protokolom. Zaštitu podataka IMPLANT CENTRE MARTINKO uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni.

Obrađeni podaci pohranjuju se u IMPLANT CENTRE MARTINKO prostorijama i IT sustavima.

IMPLANT CENTRE MARTINKO će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe. Sve ovlaštene osobe potpisuju izjavu o povjerljivosti.

Prikupljeni podaci za svrhe navedene u ovim Pravilima privatnosti biti će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za ispunjenje navedenih svrha. Vaši se osobni podaci neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što IMPLANT CENTRE MARTINKO razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. IMPLANT CENTRE MARTINKO će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje IMPLANT CENTRE MARTINKO na čuvanje podataka (više pod ˝Koliko dugo će IMPLANT CENTRE MARTINKO zadržati Vaše osobne podatke? ˝).

U slučaju da ste IMPLANT CENTRE MARTINKO dali privolu (primjerice, pretplatili ste se na newsletter, odabrali određenu kategoriju kolačića na korištenje), vaše osobne podatke će IMPLANT CENTRE MARTINKO obrađivat do povlačenja privole. Ukoliko izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa, IMPLANT CENTRE MARTINKO Vaše osobne podatke neće obrađivati u budućnosti.

Uz sve navedeno, važno je istaknuti sljedeće; ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.

Razmjenjuje li IMPLANT CENTRE MARTINKO podatke s trećim osobama?

IMPLANT CENTRE MARTINKO je zaštita privatnosti važna, stoga IMPLANT CENTRE MARTINKO nikada neće dijeliti Vaše osobne podatke s trećim osobama osim za svrhe opisane u ovim Pravilima privatnosti. O dijeljenju i prijenosu podataka IMPLANT CENTRE MARTINKO će Vas uvijek obavijestiti.

IMPLANT CENTRE MARTINKO surađuje i s drugim društvima. To znači da ponekad dijeli Vaše osobne podatke, koristeći sigurne IT sustave. U tom slučaju se podaci prenose na servere koji se nalaze u EU ili u zemlji koja osigurava adekvatnu razinu zaštite u skladu s EU zakonodavstvom.

U nekim slučajevima, partneri IMPLANT CENTRE MARTINKO koji pružaju usluge u ime ili za IMPLANT CENTRE MARTINKO mogu Vaše podatke obraditi izvan Europske unije. Međutim, ugovori koje IMPLANT CENTRE MARTINKO sklapa s takvim subjektima obvezuju ih da s Vašim podacima postupaju s posebnim sigurnosnim mjerama u skladu s propisima na snazi u državama članicama Europske unije. U slučaju prijenosa podataka u SAD IMPLANT CENTRE MARTINKO će Vas tražit dopuštenje s obzirom na posljedice presude ˝Schrems II˝ te proglašenje Privacy Shield-a nevaljanim. Također, ukoliko ugovorni partner IMPLANT CENTRE MARTINKO ima sjedište u SAD-u, IMPLANT CENTRE MARTINKO će revidirat postojeće ugovore te provjeriti sigurnosne standarde koje njegov partner jamči kako bi se osigurala zaštita svih ispitanika sa najnovijim standardima odobrenim i sugeriranim od strane nadležnih institucija.

Svrhe u koje IMPLANT CENTRE MARTINKO dijeli podatke s  pouzdanim partnerima su na primjer, potrebe marketinga, održavanja web stranice https://implant-centre-martinko.eu/hr/stomatoloska-klinika/ i druge usluge. Ti davatelji usluga su dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu sa smjernicama i isključivo u svrhu koju je IMPLANT CENTRE MARTINKO strogo odredio. Također, IMPLANT CENTRE MARTINKO ih obvezuje da adekvatno zaštitite Vaše podatke i da ih smatraju poslovnom tajnom.

Osobne podatke koji se odnose na zdravlje ispitanika, IMPLANT CENTRE MARTINKO priopćit će samo ispitaniku i osobama koje ispitanik izričito navede.

Podatke koji se odnose na zdravlje ispitanika IMPLANT CENTRE MARTINKO priopćit će sljedećim kategorijama subjekata:

 • javnim ili privatnim tijelima za naknadu zdravstvenih troškova;
 • zdravstvenim vlastima, ako je propisano zakonom;
 • drugim specijalistima za savjete potrebne za izvršenje tražene zdravstvene usluge;
 • doktoru zamjeniku ili suradniku.

IMPLANT CENTRE MARTINKO može dijeliti podatke koji se odnose na zdravlje ispitanika iz razloga javnog interesa u sektoru javnog zdravstva.

Koliko dugo će IMPLANT CENTRE MARTINKO zadržati Vaše osobne podatke?

IMPLANT CENTRE MARTINKO neće zadržati Vaše osobne podatke dulje od razdoblja za koje su podaci potrebni kako bi se ispunila svrha njihovog korištenja, a najdulje na razdoblje od 3 godine, osim u iznimnim slučajevima kada je zakonom propisan duži rok čuvanja podataka (primjerice, podatke vezane uz ostvarivanje Vaših prava za zaštitu privatnosti će čuvati trajno, podatke o računima čuvati će 11 godina dok će medicinske podatke čuvati 10 godina od završenog liječenja).

Detaljnije o rokovima čuvanja podataka možete saznati kontaktirajući službenika za zaštitu podataka IMPLANT CENTRE MARTINKO na e-mail adresu dpo@visioncompliance.eu .

Za što će IMPLANT CENTRE MARTINKO koristiti Vaše osobne podatke?

IMPLANT CENTRE MARTINKO može koristiti Vaše osobne podatke na nekoliko različitih načina, uglavnom za obavljanje svojih zakonskih i drugih obveza prema Vama, ali ponekad i za poboljšanje Vašeg iskustva korištenja web stranice https://implant-centre-martinko.eu/hr/stomatoloska-klinika/ i sigurnosnih razloga.

Svrhe u koje IMPLANT CENTRE MARTINKO  koristi Vaše osobne podatke opisane su u ovim Pravilima privatnosti, a ukoliko se Vaši podaci budu obrađivali u druge svrhe bit ćete obaviješteni prije provođenja takve (nove) obrade.

Newsletter

IMPLANT CENTRE MARTINKO  Vam želi poslati informacije o o posebnim beneficijama za pacijente, popustima, akcijama, novostima unutar IMPLANT CENTRE MARTINKO ili u edukativne svrhe. Imajte na umu da u svakom trenutku možete odustati od primanja istih koristeći se svojim pravima navedenim u ovim Pravilima privatnosti. Za prijavu na IMPLANT CENTRE MARTINKO prikuplja i obrađuje sljedeće osobne podatke: ime i prezime, e-mail adresu i broj telefona.

Videonadzor

IMPLANT CENTRE MARTINKO u svojim poslovnim prostorijama koristi sustav videonadzora.

Na ulazu u perimetar snimanja IMPLANT CENTRE MARTINKO će Vas kao voditelj obrade obavijestiti o snimanju. Sustavom videonadzora obrađuju se podaci kao što je vaša fizionomija, kretanje, boja kose i boja očiju. Sustav videonadzora koristi se radi zaštite imovine i sigurnosti kako radnika tako i drugih koji posjećuju naše poslovnice, a snimke se čuvaju u maksimalnom trajanju od 6 mjeseci. Pravni osnov obrade u odnosu na posjetitelje poslovnih prostorija IMPLANT CENTRE MARTINKO je legitiman interes, dok je u odnosu na radnike zaposlene IMPLANT CENTRE MARTINKO  izvršenje obveza koje proizlaze iz propisa o zaštiti o radu.

Više o sustavu videonadzora pročitajte u Pravilniku o videonadzoru.

Kolačići

Kako bi održavali web stranicu i osigurali da njezine funkcionalnosti budu na očekivanoj razini, IMPLANT CENTRE MARTINKO  koristi tehnologiju poznatu kao “kolačići”.

Kolačići su male datoteke koje se šalju na Vaše računalo i kojima IMPLANT CENTRE MARTINKO može kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati web stranice IMPLANT CENTRE MARTINKO. Kolačići pokazuju ono što zanima Vas i druge posjetitelje web stranice, a što pomaže u poboljšanju web stranice.

Više o kolačićima pročitajte u Pravilima o korištenju kolačića.

Druge web stranice

Ova Pravila privatnosti odnose se samo na upotrebu i korištenje podataka koje IMPLANT CENTRE MARTINKO  prikuplja od korisnika (ispitanika). Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice https://implant-centre-martinko.eu/hr/stomatoloska-klinika/ imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja.

IMPLANT CENTRE MARTINKO  nije odgovoran za načine i uvjete rada trećih strana.

IMPLANT CENTRE MARTINKO prikuplja i obrađuje osobne podatke putem interakcija korisnika na društvenim mrežama kao što su Facebook, Instagram, YouTube i WhatsApp. IMPLANT CENTRE MARTINKO odnosno odgovorne osobe imenovane od strane IMPLANT CENTRE MARTINKO imaju uvid u poruke i/ili objave na spomenutim društvenim mrežama, međutim osobne podatke prikupljene putem istih, osobito one sadržane u porukama, IMPLANT CENTRE MARTINKO  ne pohranjuje te dodatno ne obrađuje osim u svrhe navedene u ovim Pravilima.

IMPLANT CENTRE MARTINKO koristi poslovni profil koristeći usluge Facebook-a, YouTube-a i Instagram-a, a o njihovim Pravilima privatnosti odnosno izjavama o povjerljivosti kao i o načinu na koji oni koriste Vaše osobne podatke možete pogledati na:

   
FACEBOOK ONLINE https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0
YOUTUBE ONLINE

 

https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/
INSTAGRAM ONLINE

 

https://privacycenter.instagram.com/policy/?entry_point=ig_help_center_data_policy_redirect
WHATSAPP https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea

U slučaju da imate pitanja vezano uz prikupljanje i obradu podataka od strane Facebook-a, YouTube-a i/ili Instagram-a ili želite ostvariti neko od svojih prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka kontaktirajte:

ZA FACEBOOK:

FACEBOOK IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

 

Kontakt službenika za zaštitu podataka: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju Vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Facebook-a, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

 

ZA YOUTUBE:

Google Ireland, Ltd., Gordon House Barrow St, Dublin 4, Irska

 

Kontakt službenika za zaštitu podataka: https://cloud.google.com/contact
 

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju Vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za Youtube, irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

 

ZA INSTAGRAM:

FACEBOOK IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

 

Kontakt službenika za zaštitu podataka: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju Vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za Instagram, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.
ZA WHATSAPP:

Merrion Road, Dublin 4, Ireland

 

Kontakt službenika za zaštitu podataka: https://www.whatsapp.com/contact/forms/4363383090404717/
Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju Vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za Instagram, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

Druge web stranice

Ova Pravila stupaju na snagu objavom na web stranici https://implant-centre-martinko.eu/hr/stomatoloska-klinika/ .

IMPLANT CENTRE MARTINKO  zadržava pravo izmjene i dopune Pravila privatnosti te će isti biti objavljeni na web stranici.